O konkursie

Uwaga!

Informujemy, ze zgłoszenia do konkursu zostały przedłożone do 21 czerwca!


 

How do we see the Baltic Sea. Różne perspektywy, jeden cel.

Program Edukacji Morskiej w Gdańsku, we współpracy z partnerami i sponsorami, mają zaszczyt zaprosić uczniów z państw regionu Morza Bałtyckiego do udziału w konkursie „How do we see the Baltic Sea”.

"Region Morza Bałtyckiego ma piękne tradycje żeglugi I bogatą kulturę, która powinna być przekazywania kolejnym pokoleniom. W myśl idei, aby patrząc w przeszłość budować wspólną przyszłość, Miasto Gdańsk pragnie zaprosić młodzież z krajów bałtyckich do udziału w konkursie How do we see the Baltic Sea. Liczymy, że nadesłane prace okażą się cennym materiałem, który pokaże potencjał współpracy i zrównoważonego rozwoju regionu".

Paweł Adamowicz, Prezydent Miasta Gdańska

Międzynarodowy konkurs „How do we see the Baltic Sea” realizowany jest w ramach wydarzeń Prezydencji Polski w Radzie Państw Morza Bałtyckiego, pod patronatem honorowym Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego oraz Global Compact Network.

Dzień Morza Bałtyckiego

Konkurs rozpoczyna się 22 marca, który obchodzony jest jako Światowy Dzień Wody oraz Dzień Morza Bałtyckiego. Celem konkursu zaangażowanie młodzieży w długoterminowy proces rozwoju regionu Morza Bałtyckiego oraz ożywienie morskich tradycji regionu przez współpracę i wymianę doświadczeń.

Prace konkursowe

Zadaniem uczniów biorących udział w Konkursie jest wykonanie pracy – infografiki prezentującej spojrzenie uczestnika na region Morza Bałtyckiego – przedstawiającej  mocne strony, dobre praktyki podejmowane przez kraj, z którego pochodzi uczestnik w obszarach takich jak: tożsamość kulturowa, zrównoważony transport, środowisko naturalne, turystyka, sport. Infografiki muszą być przygotowane w języku angielskim.

Nagroda

Laureaci wypłyną w wakacyjny rejs na pokładzie jachtu True Delphia, pod opieką Kapitana Andrzeja Kopytko. Jego projekt - Ocean 17, zakłada udział w jednej z najtrudniejszych na świecie imprez sportowych -  OSTAR 2017 regatktórych trasa biegnie z Anglii do USA trasą północną.

Dzięki waacyjnemu rejsowi, laureaci zyskają wspólną perspektywę i lepiej zrozumieją podobieństwa i różnice, które budują kulturę regionu Morza Bałtyckiego.

Weź udział w konkursie!

Aby wziąć udział w konkursie wystarczy przeczytać regulamin, przygotować pracę konkursową  oraz wypełnić formularz zgłoszeniowy. Pokaż nam swoje spojrzenie na region Morza Bałtyckiego i przeżyj niezapomnianą, wakacyjną przygodę!

 

 

  Dowiedz się więcej o priorytetach Polskiej Prezydencji w Radzie Państw Morza Bałtyckiego

 

 

  Bałtyk dla wszystkich

 

"Bałtyk dla wszystkich" to raport przygotowany przez patrona honorowego konkursu - inicjatywę Global Compact Network Poland. Raport identyfikuje najważniejsze obszary, które wymagają wspólnego działania wypracowania  rozwiązań zmierzających do zrównoważonego rozwoju Morza Bałtyckiego.

Pobierz raport "Bałtyk dla wszystkich"